Områdeinstitutionen Dildhaven
Fakta om Dildhaven> Profil

Institutionens pædagogiske principper og værdier

Den overordnede målsætning for Områdeinstitutionen Dildhaven er at være en fleksibel og rummelig nærmiljøinstitution for børn, unge og familier. Dette gælder for såvel børn og unge fra Herlev, som for børn og unge fra andre kommuner. Dildhaven skal, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, sikre trygge rammer og medvirke til at der skabes gode opvækstbetingelser for den enkelte beboer.

Vores udgangspunkt er de ressourcer som det enkelte barn/ung og deres familie er i bisiddelse af. Vi arbejder med de sociale kompetencer som den enkelte unge har og tager iøvrigt udgangspunkt i den aktuelle gruppe af børn og unge. Vi lægger vægt på at styrke den enkeltes selvværd, også igennem individuelle samtaler med kontaktpædagogen eller andre voksne som barnet, eller den unge føler tillid til. Vi støtter op omkring deres sociale liv udenfor Dildhaven.

Forældresamarbejdet prioriteres højt og forældrene skal inddrages i deres børns liv.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Områdeinstitutionen Dildhaven | Dildhaven 27 | 2730 Herlev  | 44942266  | dildhaven@herlev.dk
Gør denne side til din startside