Områdeinstitutionen Dildhaven
Basen
Opdateret den 27. januar 2010

Basen er vores døgnafdeling med plads til 7 børn i alderen 5–12 år. Her arbejder 7 pædagoger og vores husmor er primært tilknyttet til Basen.

Børnene kan bo her i kortere eller længere perioder. Basen har også opgaver med pædagogiske observationer og er også en venteposition til der er plads på andre og mere velegnede anbringelsessteder.

Basen tager også akutte anbringelser. Det er anbringelser der foretages samme dag som vi får henvendelsen. Basen er gearet til at agere hurtigt og får i mange tilfælde først overblikket over hvad opgaven rummer, når barnet er flyttet ind.

Basen er rammen om børnenes liv. Det omfatter alle basale forhold i hverdagen. Det er her man har sit værelse. Det er her man ser TV og hygger sig. Det er her man spiser. Og det er her man får nye venner – og skændes. Den væsentligste opgaver er at være til stede omkring børnene. Vi skal have tid til at tale sammen og forsøge at bakke børnene op – eller korrigere deres adfærd.

Der er masser af oplevelser for børnene på og det er alt fra små oplevelser som en tur i biografen, en tur i skoven, til vores ferieture, som f.eks. kan være en skitur til Sverige.

Basens børn går som udgangspunkt i de almindelige skoler, institutioner og fritidstilbud i Herlev Kommune. Børnene fra andre kommuner går i skole i hjem-kommunen. 

Vi sørger for at etablere et samarbejde med forældrene. Det er vigtigt at dette sker hurtigt og at vi fra start får en god dialog. Det handler bl.a. om aftaler af praktisk karakter, rådgivning og aftaler om samvær i forbindelse med weekender mm. Basen vægter dette samarbejde højt, idet det er vigtigt at få en fælles forståelse omkring barnet og få brugt de ressourcer forældrene har på en positiv måde. De fleste forældre indgår i dette samarbejde på en god måde. Mange af forældrene kommer på Basen jævnligt, også til spisning og hygge.

Alle børnene har bekymringer omkring deres forældre og familie. De ved at mor og far har det svært. De ved f.eks. at mor og far i perioder drikker. Det påvirker dem. Vores opgave er at have fokus på dem og hele tiden være der for dem.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Områdeinstitutionen Dildhaven | Dildhaven 27 | 2730 Herlev  | 44942266  | dildhaven@herlev.dk
Gør denne side til din startside