Områdeinstitutionen Dildhaven
Kvisten
Opdateret den 7. december 2014

Kvisten er vores hybellignende tilbud med plads til 7 unge i alderen 17-19 (23 år) år. Her arbejder 2 pædagoger, som i hverdagen har tilknytning til vores udegående medarbejdere fra X-gruppen. 

Der er ikke døgndækning på Kvisten. Medarbejderne skal være på Kvisten når de unge er der og følge op på deres liv og fremtid.

Tilbuddet er for den gruppe af unge, der på den ene side er vokset ud af, eller ikke har brug for et døgntilbud, men som på den anden side ikke er modne nok til at bo helt alene i en hybel. Vi arbejder på at gøre den unge selvhjulpen og blive klar til at kunne klare sig alene, fordi den dag nærmer sig, hvor den unge flytter i en hybel - og så skal man kunne klare sig. Derfor er botræning en del af virkeligheden. Det handler om at lære at købe ind, lave mad, holde sit værelse, styre sine penge, komme op om morgenen, holde aftaler og meget mere.  

De har deres eget værelse og fælles køkken. De står selv for at holde deres værelse. De får den fornødne støtte hertil.                                                  

De har deres egen økonomi og skal selv sørge for indkøb og madlavning. De fleste har ikke indtægter og får hjælp til forsørgelsse via deres sagsbehandler. Hvis den unge er over 18 år skal der søges kontanthjælp.  Den unge betaler kr. 2.000 mdl. i husleje, inkl. vask og internet.

Vi tilbyder støtte og vejledning. Den unge er ansvarlig. Det betyder at den unge selv bestemmer hvornår der er mad, hvornår der skal ryddes op, hvornår man kommer hjem osv. Pædagogen støtter og tager evt. problemer op med den unge. Den unge kan bruge Dildhavens øvrige medarbejdere, men kun hvis det er akutte ting. Ellers må den unge vente. Dette er meget anderledes end Oasen. Her er altid en pædagog tilstede.

Vi har fællesspisning en gang om ugen og der også på Kvisten ture ud af huset. Det kan også være en ferietur. Herudover planlægges der aktiviteter, hvor de unge er sammen med unge der bor i selvstændige hybler. Disse aktiviteter planlægges sammen med X-gruppen.  


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Områdeinstitutionen Dildhaven | Dildhaven 27 | 2730 Herlev  | 44942266  | dildhaven@herlev.dk
Gør denne side til din startside