Områdeinstitutionen Dildhaven
Til dig der flytter ind og din familie
Opdateret den 16. juli 2013

Du og din familie har sammen med jeres sagsbehandler taget en stor beslut-ning om at du nu skal bo på Dildhaven. En stor beslutning fordi det at flytte hjemmefra påvirker dig og din familie.

Der er masser af spørgsmål som du og din familie nødvendigvis må stille jer når beslutningen om at du skal bo her er taget. Derfor bliver I, sammen med jeres sagsbehandler, inviteret til et møde/samtale inden du flytter ind her. Her vil vi fortælle om Dildhaven, om vores hverdag, forventninger til dig og din fa-milie, om regler og om hvordan vi arbejder her – og sikkert meget andet.

Nogle af de ting som du og din familie måske tænker over kunne være:

·         Når du flytter ind her hører du til en afdeling, ofte afhængig af din al-der. Du får dit eget værelse og tager de ting med hjemmefra som du og din familie syntes du skal have med. Resten sørger vi for.

·         Du får tilknyttet en pædagog som er din særlige kontaktpædagog. Kon-taktpersonen tager sig af de lidt mere tætte forhold omkring dig, f.eks. kontakten til din skole og dine forældre. Det er også kontaktpædago-gen der taler med dig om hvordan du har det og hvordan du kommer videre i dit liv.

·         Du vil møde mange forskellige pædagoger i løbet af en dag/uge. De er omkring dig og skal støtte dig i at få en god hverdag på Dildhaven, pas-ser dine ting, får aftensmad og meget mere.

·         Du vil sammen med de andre på afdelingen/Dildhaven blive en del af de aktiviteter der planlægges. Disse aktiviteter planlægges ofte i fæl-lesskab børn/unge/pædagoger. Det kan være en biograftur, en tur til stranden, Fitness, på cafe – eller vores sommer/vinterferier. Vores sommerferier kunne være en tur i sommerhus i Danmark og vores vin-terferie kunne være en skitur til Sverige.
 

·        Du får lomme- og tøjpenge når du bor her. Beløbene afhænger af din alder. Lommepengene udbetales hver uge. Tøjpengene udbetales efter aftale med din kontaktpædagog og tøjet skal købes sammen med en pædagog. Dildhaven betaler andre udgifter, f.eks. buskort til din skole, kontingenter til sport, musikskole, ture med din skole, cykelreparatio-ner mm.

·         Vi har faste spisetider og hjemkomsttider hvor du skal komme hjem om aftenen. Hjemkomsttiderne er afhængig af hvor gammel du er. Hvis du skal noget særligt kan du og pædagogen aftale en særlig tid hvor du skal være hjemme.

·         Alle der bor her skal være i aktivitet i dagtimerne – f.eks. skole, uddan-nelse, arbejde, praktik. Hvis du ikke har en sådan mulighed vil vi sam-men med bl.a. din sagsbehandler og dig, arbejde for at du får et tilbud.

·         Dine venner er meget velkomne her. Vi kan lave aftaler om at de spiser med og om at de f.eks. sover her en dag i weekenden (efter aftale med deres forældre).

Dine forældre, dig, din familie og Dildhaven.

Der kan være mange årsager til at du og din familie har besluttet at du skal flytte ind på Dildhaven. Uanset årsagen er det stadigvæk din familie. Derfor arbejder vi hele tiden med at holde kontakten til din familie og på at I kan tale sammen, have oplevelser sammen og at også kan være sammen uden at I måske hele tiden skal skændes.

·         Kontaktpædagogen sørger for at forældrene holdes orienteret om hvad der sker omkring dig. Det betyder at kontaktpædagogen inviterer til møder på Dildhaven, aftaler besøg hos forældrene, og ofte er i tele-fonisk kontakt. Formålet er at få talt om hvordan det går og hele tiden være opmærksom på hvordan I kan få det bedre sammen.

·         Forældrene er altid velkomne til at kontakte Dildhaven og også invitere sig selv på en kop kaffe og få talt om det der fylder lige nu.

·         Det er vigtigt at du også har kontakt til din øvrige familie. Det kunne være en storebror, en mormor, som du var glad for. Her arbejder vi og-så på at du holder kontakten og din familie kan også komme på besøg her.

Regler på Dildhaven.

Ligesom derhjemme har vi regler her. Og de kan være forskellige fra dem som du har nu.

·         Du må ikke have alkohol/hash/stoffer på Dildhaven. Du må ikke ryge-/drikke/indtage disse rusmidler på dit værelse og du må heller ikke have dem på dit værelse.

·         Vi vil ikke have vold og trusler på Dildhaven, hverken overfor dem der bor her, eller overfor pædagogerne. Hvis du bliver uvenner med en anden ung forventer vi at du kontakter en pædagog, der så vil tage dette op med dig og den du er uvenner med.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Områdeinstitutionen Dildhaven | Dildhaven 27 | 2730 Herlev  | 44942266  | dildhaven@herlev.dk
Gør denne side til din startside